ТАЙНИТЕ НА КИСЛОРОДНАТА КОЗМЕТИКА I

Животът е постоянна борба с недостига на кислород. Липсата му води до вегатативна дисфункцияи енергийна недостатъчност. Понятието е известно, като „ хипоксия“ на тъканите или  недостатъчна активност на кислородните процеси в клетката, и от там намалена активност на ензимите, които пък отговарят за сложната реакция при обмена на веществата. Или …. нарушеното равновесие в тъканите и органите произвеждащи свободни радикали / оксиданти/, което е следствие от липсата на кислород или „ кислороден стрес“. Изменя се  баланса на витамините, което пък води  до промени в телесната маса, преждевременно стареене и др. подобни ефекти.

Кислорода играе ролята на окислител на постъпващите в организма вещества / например при наличието на голямо количество кислород в белите дробове, продуктите на разпад се изгарят и излишния въглеводород се отделя /.

*Кислородът е безцветен газ, без мирис и вкус, слабо разтворим във вода.

Молекулярният кислород сам по себе си не влиза в неконтролируеми химически реакции. Активните форми на кислород съдържат необвързани електрони и за това се отличава с изключително висока реактивност и кратък период на живот / за това и в козметичните продукти на Faberlic / кремовете са в туби, а не в отворени опаковки /.

В химията тези съединения носят общото название „ активни кислородни метаболитиАКМ „ / един от най-известните представители на АКМ е кислородната вода Н2О2 /. В живите организми кислородната вода се получава в резултат на ферментните реакции при пренасянето на два електрона към молекулата на кислорода.

В основата на кислородната козметика се използват свойствата на течните въглеводороди / перфторани/, които в действителност превъзхождат кръвта по свойството да поглъщат кислород  – т.нар. „ синя кръв„.

Изследванията върху темата започват преди 30-40 години в света. Пробив правят руските учени, които облагородяват течните въглеводороди ./За историята на откритията може да прочетете допълнително в следващата статия /.

Откритието е направено в института по биофизика в Пущино. А самото откритие стои в основата на т нар. „ кислородна козметика“ и носи търговското име Aquaftem.

Доказано, е че с възрастта в кожата намалява концентрацията на кислород и се забавят всички метаболни процеси, ферментите / ензимите / намаляват своята активност, съдовете склерозират и т.н. Имаме ускорени процеси на стареене на кожата. Както вече казахме кислорода е газ. Във въздуха той се намира под формата на молекула О2- или това, което дишаме.

Една от основните функции на кожата  е дихателна т.е. тя усвоява точно тези молекули кислород. Но, се оказва почти невъзможно този молекулярен кислород да се вложи в крема. Той или се изпарява или се абсорбира / остава на повърхността на кожата и не попада дори в епидермиса /.

Следователно е необходим някакъв „ транспортер“ или транспортно вещество, което да може да разтвори кислорода в препарата, а след това и да го достави  до дълбоките слоеве на кожата.

*Faberlic притежава тази патентована технология, която вече се намира в четвърто поколение козметични продукти.

Чрез него нашите клетки започват получават повече кислород и да произвеждат здраво „ потомство“.

За тези технологии ще говорим в следващата  статия.

 

Leave a Reply